Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên lần đầu đưa tin về tỷ lệ phiếu phản đối trong bầu cử

Tin tức2023-11-28
Bắc Triều Tiên lần đầu đưa tin về tỷ lệ phiếu phản đối trong bầu cử

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 28/11 đưa tin 27.858 người lao động, nông dân và trí thức đã đắc cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành, quận huyện trên cả nước theo Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Tỷ lệ bỏ phiếu đạt 99,63%. 

Trong cuộc bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành, có 99,91% cử tri bỏ phiếu tán thành, 0,09% cử tri bỏ phiếu phản đối. Tỷ lệ này ở cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp quận, huyện là 99,87% và 0,13%. Việc Bắc Triều Tiên đưa tin cả về tỷ lệ bỏ phiếu phản đối như lần này là điều rất hiếm thấy. 

Trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân địa phương gần đây vào tháng 7/2019, nước này đưa tin có 99,89% cử tri tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ tán thành là 100%. Còn trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tối cao khóa XIV diễn ra vào tháng 3/2019, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu là 99,99%, tỷ lệ tán thành tuyệt đối 100%. Việc miền Bắc đưa tin cả về lá phiếu phản đối lần này được phân tích là nhằm nhấn mạnh cuộc bầu cử đã được diễn ra trên tinh thần dân chủ.

Cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của Bắc Triều Tiên tương tự với cuộc bầu cử nghị sĩ đại diện khu vực của Hàn Quốc. Trước đó, nước này nhấn mạnh một số khu vực bầu cử được lần đầu áp dụng chế độ cạnh tranh giữa nhiều ứng cử viên. Tuy nhiên, tại khu vực bỏ phiếu lại chia làm hai hòm phiếu ghi chữ "Tán thành" và "Phản đối" với hai màu sắc khác nhau, nên trên thực tế khó đảm bảo được việc bỏ phiếu kín.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất