Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Seoul quyết định giải thể Quỹ hỗ trợ Khu công nghiệp liên Triều Gaesung

Tin tức2024-01-05
Seoul quyết định giải thể Quỹ hỗ trợ Khu công nghiệp liên Triều Gaesung

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 4/1 đã ra văn bản thông báo quyết định giải thể Quỹ hỗ trợ Khu công nghiệp liên Triều Gaesung trực thuộc Bộ sau 8 năm kể từ khi khu công nghiệp này dừng hoạt động từ tháng 2 năm 2016.

Bộ Thống nhất giải thích các hoạt động của quỹ trên thực tế đã trở nên vô nghĩa do Khu công nghiệp liên Triều Gaesung đóng cửa kéo dài. Thêm vào đó, Bắc Triều Tiên vẫn không thay đổi thái độ về việc phi hạt nhân hóa nên quỹ khó có thể tiến hành các hoạt động cơ bản là hỗ trợ cho phát triển và vận hành khu công nghiệp này.

Mặc dù quỹ bị giải thể song công tác hỗ trợ hay bảo vệ quyền sở hữu tài sản của các doanh nghiệp Hàn Quốc nằm trong Khu công nghiệp Gaesung sẽ được chuyển giao cho các tổ chức công như Hiệp hội hỗ trợ hợp tác giao lưu liên Triều.

Trong thời gian tới, Bộ Thống nhất dự kiến sẽ đăng công báo dự thảo sửa đổi "Sắc lệnh thi hành luật liên quan tới hỗ trợ Khu công nghiệp liên Triều Gaesung", trong đó bao gồm những nội dung về việc chuyển giao các nghiệp vụ của quỹ trên. 

Được biết hiện phần lớn trong số 40 nhân viên thuộc Quỹ hỗ trợ Khu công nghiệp liên Triều Gaesung đã tự nguyện nộp đơn xin thôi việc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất