Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

14/7 được Hàn Quốc chỉ định là Ngày người tị nạn miền Bắc

Tin tức2024-05-20
14/7 được Hàn Quốc chỉ định là Ngày người tị nạn miền Bắc

Bộ Hành chính và an toàn cho biết sẽ đăng công báo dự thảo sửa đổi "Quy định về các ngày kỷ niệm" từ ngày 21/5, trong đó có nội dung chỉ định ngày 14/7 là Ngày người tị nạn Bắc Triều Tiên. 

14/7/1997 là ngày thực thi Luật Bảo hộ và hỗ trợ ổn định cuộc sống người tị nạn Bắc Triều Tiên. Luật là căn cứ cho các chính sách hỗ trợ về vị thế pháp lý và ổn định cuộc sống tại xã hội miền Nam cho người tị nạn miền Bắc.  

Bộ Thống nhất Hàn Quốc đang chuẩn bị tổ chức nhiều sự kiện đa dạng để kỷ kiệm Ngày người tị nạn Bắc Triều Tiên lần thứ nhất, cũng như các công trình tưởng niệm người tị nạn miền Bắc thiệt mạng trong quá trình đào tẩu. Bộ cũng có kế hoạch kỷ niệm ngày 14/7 hàng năm như một ngày xây dựng văn hóa bao dung, hòa nhập với người tị nạn Bắc Triều Tiên trong xã hội Hàn Quốc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất