Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ Thống nhất xúc tiến thể chế hóa nguyên tắc tiếp nhận toàn bộ người tị nạn miền Bắc

Tin tức2024-05-29
Bộ Thống nhất xúc tiến thể chế hóa nguyên tắc tiếp nhận toàn bộ người tị nạn miền Bắc

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 28/5 đã mở cuộc họp của Ủy ban Bảo hộ và hỗ trợ ổn định cuộc sống người tị nạn Bắc Triều Tiên, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Moon Seoung-hyun, thẩm định và thông qua "Kế hoạch cơ bản lần 4 về hỗ trợ ổn định cuộc sống cho người tị nạn miền Bắc". 

Kế hoạch cơ bản là kế hoạch tổng hợp liên quan tới các chính sách liên ngành nhằm hỗ trợ cho người tị nạn Bắc Triều Tiên, được Bộ Thống nhất lập ra mỗi ba năm một lần căn cứ theo Luật Bảo hộ và hỗ trợ ổn định cuộc sống người tị nạn Bắc Triều Tiên.

Thứ trưởng Moon cho biết Bộ Thống nhất sẽ thể chế hóa nguyên tắc tiếp nhận toàn bộ người tị nạn miền Bắc, chi trả trợ cấp ổn định cuộc sống cho họ, tích cực phát hiện các gia đình gặp nguy cơ cao, không thích ứng được với xã hội miền Nam.

Trước đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã trình dự thảo sửa đổi Luật Bảo hộ và hỗ trợ ổn định cuộc sống người tị nạn Bắc Triều Tiên, có nội dung xác định mong muốn được bảo hộ đối với toàn bộ người tị nạn miền Bắc tới Hàn Quốc theo đường biển, đường bộ và qua nước thứ ba. Tuy nhiên, dự luật đã bị hủy bỏ do Quốc hội khóa XXI hết nhiệm kỳ.

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều người miền Bắc thuộc tầng lớp tinh hoa, học vấn cao nhập cảnh vào Hàn Quốc, Bộ Thống nhất đang xúc tiến cải thiện chất lượng việc làm dành cho họ, nhằm giải tỏa cách biệt kinh tế với người dân Hàn Quốc.

Chính phủ sẽ vận dụng chế độ tuyển dụng công chức đặc biệt quy định trong luật, để mở rộng tuyển dụng người tị nạn miền Bắc ở những lĩnh vực chuyên môn, như nghiệp vụ liên quan tới thống nhất, Bắc Triều Tiên tại các cơ quan Nhà nước. Đồng thời, Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ người tị nạn miền Bắc lấy chứng chỉ ở các ngành nghề chuyên môn, như luật.

Ngoài ra, Kế hoạch cơ bản trên còn bao gồm các bài toán chính sách như nâng thêm tiền trợ cấp cơ bản để ổn định cuộc sống cho người tị nạn Bắc Triều Tiên, tăng cường hệ thống bảo hộ cư trú, hỗ trợ về giáo dục.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất