KBS World Radio

Bagian ke-3. Tinggal di Korea > Pelajaran ke-29. Hari Raya

Kosa kata
 • Kata-kata baru
 • 명절 [myeongjeol]hari raya
 • 크다 [keuda]besar
 • 작다 [jakda]kecil
 • 가장 큰 명절 [gajang keun myeongjeol]hari raya terbesar
 • 설(날) [seol]Seol
 • 추석 [chuseok]Chuseok
 • 음력 [eumnyeok]imlek
 • 차례를 지내다 [charyereul jinaeda]mengadakan selamatan
 • 세배를 드리다 [sebaereul deurida]menyampaikan salam tahun baru
 • 양력 [yangnyeok] kalender matahari
 • 특별한 음식 [teukbyeoulhan eumsik] masakan khas
 • 집집마다 [jipjjimmada] setiap rumah tangga
 • 떡국 [tteokkuk] tteokguk
 • 서양 [seoyang]dunia barat
 • 동양 [dong-yang]dunia timur
 • 추수감사절 [chusugamsajeol]Thanksgiving Day
 • 곡식 [gokssik] pangan
 • 햇곡식 [haetgokssik] pangan baru
 • 과일 [gwail] buah-buahan
 • 햇과일 [haetkkwail]buah-buahan baru
 • 송편 [songpyeon] Songpyeon
 • 송편을 빚다 [songpyeoneul bitta]membuat Songpyeon
 • 반달 [bandal] bulan separoh
 • 반달 모양의 [bandal moyang-ui]berbentuk bulan separoh
 • [tteok]kue
 • bulan
 • 1월 [irwol]bulan Januari
 • 2월 [iwol]bulan Pebruari
 • 3월 [samwol]bulan Maret
 • 4월 [sawol]bulan April
 • 5월[owol]bulan Mei
 • 6월 [yuwol]bulan Juni
 • 7월 [chirwol]bulan Juli
 • 8월 [parwol]bulan Agustus
 • 9월 [guwol]bulan September
 • 10월 [siwol]bulan Oktober
 • 11월 [sibirwol]bulan Nopember
 • 12월 [sibiwol]bulan Desember
Percakapan
Flash Dialog
 • Bill :
 • 한국의 가장 큰 명절은 언제예요?

  [Han-gugui gajang keun myeongjeoreun eonjeyeyo?]

  Kapan hari-hari raya terbesar di Korea?

 • Cheolsu :
 • 설과 추석이에요. 설은 음력 1월 1일이고 추석은 음력 8월 15일이에요.

  [Seolgwa chuseogieyo. Seoreun eumnyeok irwol iril-igo chuseogeun eumnyeok parwol siboil-ieyo.]

  Hari-hari terbesar adalah Seol dan Chuseok. Seol jatuh pada tanggal 1 bulan pertama dan Chuseok jatuh pada tanggal 15 bulan ke-8 menurut penanggalan Imlek.

 • Bill :
 • 설에는 무얼 하죠?

  [Seoreneun mueol hajyo?]

  Bagaimana acara pada hari Seol?

 • Cheolsu :
 • 조상들께 차례를 지내고, 어른들께 세배를 드려요.

  [Josangdeulkke charyereul jinaego, eoreundeulkke sebaereul deuryeoyo.]

  Mengadakan selamatan bagi leluhur dan menyampaikan salam tahun baru kepada orang-orang lanjut usia.

 • Bill :
 • 설날에 먹는 특별한 음식이 있나요?

  [Seollare meongneun teukbyeolhan eumsigi innayo?]

  Adakah masakan khas pada hari Seol?

 • Cheolsu :
 • 네. 집집마다 떡국을 먹어요.

  [Ne, jipjjimmada tteokkugeul meogeoyo.]

  Ya, ada. Setiap rumah tangga menyediakan Tteokguk.

 • Bill :
 • 추석은 어떤 명절이에요?

  [Chuseogeun eotteon myeongjeol-ieyo?]

  Apakah hari Chuseok itu?

 • Cheolsu :
 • 서양의 추수감사절과 비슷해요. 햇곡식으로 만든 음식과 햇과일로 차례를 지내요.

  [Seoyang-ui chusugamsajeolgwa biseutaeyo. Haetgokssigeuro mandeun eumsikkwa haetkkwaillo charyereul jinaeyo.]

  Mirip dengan Thanksgiving Day di dunia barat. Menyelenggarakan selamatan dengan sajian yang dibuat dengan pangan dan buah-buahan yang baru dipanen.

 • Bill :
 • 송편은 뭐예요?

  [Songpyeoneun mwoyeyo?]

  Apa Songpyeon?

 • Cheolsu :
 • 추석에 빚어 먹는 반달 모양의 떡이에요.

  [Chuseoge bijeo meongneun bandanl moyang-ui tteogieyo.]

  Songpyeon adalah kue beras, khususnya untuk hari Chuseok dan bentuknya bulan separoh.

 • 새해 복 많이 받으세요.

  [Saehae bong mani badeuseyo.]

  Selamat tahun baru.