Album ảnh

sunwoojunga

Là một nghệ sĩ có khả năng kể những câu chuyện của bản thân, rộng hơn là của tất cả chúng ta, theo lối đầy sảng khoái bằng những giai điệu quen thuộc.
Sunwoojunga, ca sĩ sáng tạo thứ âm nhạc vừa lạ vừa quen.
Hãy thử trải nghiệm "quang phổ" vô hạn của âm nhạc đại chúng Hàn Quốc bằng âm nhạc của riêng nữ ca sĩ.