KBS WORLD Radio

Bài hát K–POP và nghệ sĩ Hàn Quốc xuất sắc nhất do người yêu nhạc khắp thế giới bình chọn sẽ là?

Hãy bình chọn bài hát hay nhất và ca sĩ tỏa sáng nhất làng nhạc Hàn Quốc năm 2023!
Kết quả thăm dò sẽ được công bố trong chương trình “Âm nhạc Hàn Quốc, Giai điệu bạn bè”
trên sóng KBS WORLD Radio.

  • Thời gian: 24/11/2023 – 08/12/2023 (Hạn chót: 10 giờ sáng Hàn Quốc)
  • ※ Các đề cử trong bản thăm dò được lựa chọn theo bảng xếp hạng K–chart của chương trình Music Bank, đài KBS, từ tháng 1/2023 đến tuần thứ hai tháng 11/2023.
  • ※ Hạng mục “Bài hát của năm” không bao gồm các bài hát phát hành trước tháng 1/2023.

Trò chơi đã kết thúc.