Môn thi đấu

facebook

twitter

Trang chủ > Thế vận hội Olympic Rio 2016 > Môn thi đấu

Điền kinh

Lịch thi đấu chính

Vận động viên Hàn Quốc

Kim Deok-hyeon, Yun Seung-hyun, Woo Sang-hyeok, Kim Hyun-sub, Byun Young-jun, Choe Byeong-kwang, Lee Da-seul, Lee Jeong-eun, Jeon Yeong-eun, Park Chil-sung, Son Myeong-jun, Shim Jung-sub, An Seul-ki, Lim Kyung-hee, Kim Kuk-young

Những bước chạy nhiệt huyết xuyên thủy mặt trời Bra-xin!

Nguồn : Yonhap News

TOP