Môn thi đấu

facebook

twitter

Trang chủ > Thế vận hội Olympic Rio 2016 > Môn thi đấu

Bơi

Lịch thi đấu chính

* Lịch thi đấu theo giờ địa phương (Bra-xin)

Vận động viên Hàn Quốc

An Seh-yeon, Park Jin-young, Won Young-jun, Back Su-yeon, Choi Kyu-woong, Park Tae-hwan, Kim Seo-yeong, Nam Yoo-sun, Woo Ha-ram

Vượt qua khó khăn, rẽ nước tiến lên!

Nguồn : Yonhap News

TOP