Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018

함께 만드는 평화
 • Moon Jae-in Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc
 • Kim Jong-un Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ,
  nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên
 • Thời gian: Thứ Sáu ngày 27/4/2018
 • Địa điểm: Ngôi nhà Hòa bình, Bàn Môn Điếm(phía Hàn Quốc)
 • Kết quả: Tuyên bố Bàn Môn Điếm 27/4 Xem toàn văn

Bắc Triều Tiên ngày nay

Vì một bán đảo thống nhất

Những khoảnh khắc hướng tới thống nhất

Tiến trình chuẩn bị Hội đàm thượng đỉnh liên Triều 2018

more
  PEACE, A NEW START

  Thông tin đồ họa