Bắc Triều Tiên ngày nay

Vì một bán đảo thống nhất

Những khoảnh khắc hướng tới thống nhất

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba tại Bình Nhưỡng

함께 만드는 평화
  • Moon Jae-in Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc
  • Kim Jong-un Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ,
    nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên
  • Thời gian: Thứ Ba 18/9/2018 - Thứ Năm 20/9/2018
  • Địa điểm: Bình Nhưỡng(Bắc Triều Tiên)
  • Kết quả: Tuyên bố chung liên Triều Bình Nhưỡng tháng 9 Toàn văn

Thông tin đồ họa

Những diễn biến và sự kiện nổi bật trong quan hệ liên Triều năm 2017-2018

more