Theo dòng thời sự

Vì một bán đảo thống nhất

Những khoảnh khắc hướng tới thống nhất

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018

함께 만드는 평화
  • Moon Jae-in Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc
  • Kim Jong-un Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ,
    nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên
  • Thời gian: Thứ Sáu ngày 27/4/2018
  • Địa điểm: Ngôi nhà Hòa bình, Bàn Môn Điếm(phía Hàn Quốc)
  • Kết quả: Tuyên bố Bàn Môn Điếm 27/4 Xem toàn văn

Thông tin đồ họa

Tiến trình chuẩn bị Hội đàm thượng đỉnh liên Triều 2018

more