Skip to content

奥运透视

羽毛球 badminton

羽毛球是一项令人兴奋的运动,需要运动员在快速移动中用轻盈的球拍完成击球,使其越过球网落在对方半场内。羽毛球呈开放的圆锥形,由圆形球托以及嵌入其中的羽毛组成,它被击中后所能达到的速度在所有球拍类运动中最快。

主要日程

 • 07.30 混合双打, 决赛
 • 07.31 双人, 铜牌赛~决赛 (男子)
 • 08.01 单人, 铜牌赛~决赛 (女子)
 • 08.02 双人, 铜牌赛~决赛 (女子)
 • 08.02 单人, 铜牌赛~决赛 (男子)

选手名单

 • Heo Kwang-hee
 • An Se-young
 • Kim Ga-eun
 • Choi Sol-gyu
 • Seo Seung-jae
 • Chae Yu-jung
 • Kim So-yeong
 • Kong Hee-yong
 • Lee So-hee
 • Shin Seung-chan

奖牌得主

Doubles(Women) 铜牌赛Doubles(Women)
TOP