Skip to content

奥运透视

柔道 judo

柔道比赛的目的是通过投技或摔技将对手压制在地,或用绞技(使对手窒息)和关节技(使对手疼痛)等手段来迫使对手认输。1964年完成奥运会首秀的柔道运动在2020年东京奥运会将重新回到奥运首秀舞台——日本武道馆。

主要日程

 • 07.24 -60kg, 决赛 (男子)
 • 07.25 -52kg, 决赛 (女子)
 • 07.25 -66kg, 决赛 (男子)
 • 07.26 -57kg, 决赛 (女子)
 • 07.26 -73kg, 决赛 (男子)
 • 07.27 -63kg, 决赛 (女子)
 • 07.27 -81kg, 决赛 (男子)
 • 07.28 -70kg, 决赛 (女子)
 • 07.28 -90kg, 决赛 (男子)
 • 07.29 -78kg, 决赛 (女子)
 • 07.29 -100kg, 决赛 (男子)
 • 07.30 +78kg, 复活赛~决赛 (女子)
 • 07.30 +100kg, 复活赛~决赛 (男子)
 • 07.31 混合团体, 铜牌赛~决赛

选手名单

 • Kang Yu-jeong
 • Kim Won-jin
 • Park Da-sol
 • An Ba-ul
 • Kim Ji-su
 • An Chang-rim
 • Han Hee-ju
 • Lee Sung-ho
 • Kim Seoung-yeon
 • Gwak Dong-han
 • Yoon Hyun-ji
 • Cho Gu-ham
 • Han Mi-jin
 • Kim Min-jong

奖牌得主

Cho Gu-ham 银牌Cho Gu-ham
An Chang-rim 铜牌赛An Chang-rim
An Ba-ul 铜牌赛An Ba-ul
TOP