Vòng I (sơ tuyển)

한국어를 배우는 방법

Họ tên : Warlina / Quốc tịch : Indonesia