Vòng I (sơ tuyển)

내가 가장 좋아하는 단어 (사랑해요)

Họ tên : Tsvetomira Zlatkova / Quốc tịch : Bulgaria