Vòng I (sơ tuyển)

나의 한국어 공부 비법- My encouragement, KBS Programs!

Họ tên : Rindha Yulianti Purwaningrum / Quốc tịch : Indonesia