Vòng I (sơ tuyển)

How I Study Korean

Họ tên : Phu / Quốc tịch : Vietnam