Vòng I (sơ tuyển)

HOW I STUDY KOREAN

Họ tên : siham mohammed / Quốc tịch : Ethiopia