Vòng I (sơ tuyển)

أحب اللغة الكورية

Họ tên : بوشعيب الإحساني / Quốc tịch : Morocco