Vòng I (sơ tuyển)

How I Study Korean

Họ tên : Anh / Quốc tịch : Vietnam