Vòng I (sơ tuyển)

How I Study Korean

Họ tên : Marsha Ng / Quốc tịch : Singapore