Vòng I (sơ tuyển)

제가 좋아하는 단어

Họ tên : Hristo Hristov / Quốc tịch : Bulgaria