CÔNG BỐ NGƯỜI TRÚNG THƯỞNG

Draw Winners announced

Công bố người trúng thưởng qua bốc thăm ngẫu nhiên những người tham gia bỏ phiếu vòng 2.
Ban tổ chức chấp nhận trường hợp với trùng người trúng thưởng qua bốc thăm ngẫu nhiên những người tham gia bỏ phiếu vòng 3

 

Hãy nhấn ctrl+F rồi nhập tên bạn bằng tiếng Anh để tìm kiếm.
Trường hợp không có địa chỉ sẽ bị hủy kết quả trúng

Công bố người trúng thưởng bốc thăm ngẫu nhiên phần bình chọn vòng 2