Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Gã đàn ông nào cũng chỉ là đàn ông thôi (5) 잘 어울려요

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2021-03-29

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần

잘 어울려요 (Rất hợp với anh đấy)

[jal eo-ul-lyeo-yo]


Phân tích 

Câu dùng để nhận xét người hoặc vật nào đó rất hợp với ai đó hoặc vật khác ở dạng thân mật kính trọng.


잘         rất, vừa vặn

어울리다     hợp, xứng

-어요        đuôi câu thân mật kính trọng


* 잘 (rất, vừa vặn) + 어울리다 (hợp, xứng) + -어요 (đuôi câu thân mật kính trọng) = 잘 어울려요 (Rất hợp với anh đấy)


Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu "Rất hợp với anh đấy"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

잘 어울려 

(jal eo-ul-lyeo)

Thân mật kính trọng

잘 어울려요

(jal eo-ul-lyeo-yo)

Kính trọng

잘 어울립니다 

(jal eo-ul-lim-ni-da)


* Ứng dụng mẫu câu "Rất hợp với anh đấy"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Khen cái áo bạn mặc thử rất hợp với bạn.

잘 어울려.

(jal eo-ul-lyeo)

Rất hợp với cậu đấy.
Khen cấp trên và vị hôn thê rất đẹp đôi.

두 분 정말 잘 어울립니다.

(du bun jeong-mal jal eo-ul-lim-ni-da)

Anh chị thật sự rất hợp với nhau.


Lựa chọn của ban biên tập