Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top
Vì một bán đảo thống nhất

Thông tin chuyên mục

  • Biên tập viên: Hur Jiny

Là một diễn đàn đa dạng giúp thính giả hiểu rõ hơn về các vấn đề đang diễn ra trong khu vực, và có cái nhìn sâu hơn về vai trò và vị thế của Hàn Quốc, mang đến các phân tích mới nhất từ các chuyên gia về tình hình đối ngoại xoay quanh bán đảo Hàn Quốc

Xem tất cả

Nghe các chuyên mục

2024-04-17 (T4)

Vì một bán đảo thống nhất

2024-04-10 (T4)

Vì một bán đảo thống nhất

2024-04-03 (T4)

Vì một bán đảo thống nhất

2024-03-27 (T4)

Vì một bán đảo thống nhất

2024-03-20 (T4)

Vì một bán đảo thống nhất

2024-03-13 (T4)

Vì một bán đảo thống nhất