Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

10 ca khúc được yêu thích nhất trong tuần

4th Week of November 2022 TOP 10

1 Tuần trước: 0
Alone
Alone Highlight
2 Tuần trước: 0
Lights
Lights Kim Jong-hyeon
3 Tuần trước: 4
Event Horizon
Event Horizon Younha
6 Tuần trước: 6
The Astronaut
The Astronaut Jin (BTS)
7 Tuần trước: 5
After LIKE
After LIKE IVE
8 Tuần trước: 7
Hype boy
Hype boy NewJeans
9 Tuần trước: 8
Attention
Attention NewJeans
10 Tuần trước: 10
LOVE DIVE
LOVE DIVE IVE