Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Đường đến sân bay (4) 내가 언제?

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2021-09-20

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 

내가 언제? (Tớ bảo khi nào?)

[nae-ga eon-je]


Phân tích

Câu nói ở dạng thân mật trống không, dùng để hỏi đối phương về thời điểm những lời nói hay hành động của mình xảy ra khi nào vì bản thân thật sự không nhớ được, hoặc giả vờ không nhớ.


내        “나” (tôi) khi kết hợp với “-가” thì biến thành “내”

-가        yếu tố đứng sau chủ ngữ

내가         tôi

언제        bao giờ, khi nào

그랬어?     đã nói vậy à?, đã làm vậy à?


* 내 (tôi) + -가 (yếu tố đứng sau chủ ngữ) + 언제 (bao giờ, khi nào) = 내가 언제? (Tớ bảo khi nào?)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Tớ bảo khi nào?"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

내가 언제?

(nae-ga eon-je)

Thân mật kính trọng

제가 언제요?

(je-ga eon-je-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Tớ bảo khi nào?"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa

Chồng vờ như không nhớ khi vợ nhắc lời hứa của chồng là tặng một chiếc túi xách hàng hiệu vào ngày lĩnh lương.

내가 언제? 

(nae-ga eon-je)

Anh bảo khi nào?
Học sinh vờ như không ngủ khi bị cô giáo phát hiện ngủ gật trong lớp.

제가 언제요? 저 안 졸았어요.

(je-ga eon-je-yo? jeo an jo-ra-sseo-yo)

Khi nào ạ? Em có ngủ gật đâu ạ.


Lựa chọn của ban biên tập