Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Gã đàn ông nào cũng chỉ là đàn ông thôi (12) 니 걱정이나 해

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2021-05-17

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần

니 걱정이나 해 (Lo cái thân cậu trước đi)

[ni geok-jeong-i-na hae]


Phân tích 

Câu dùng khi đề nghị đối phương đừng lo lắng về người khác mà hãy lo lắng về vấn đề của bản thân ở dạng thân mật trống không.


니/네/너의    của bạn, của em, của cháu... 

걱정        sự lo lắng

-이나        từ kết hợp sau danh từ, bổ sung ý nghĩa cho danh từ để làm rõ nghĩa đây là sự lựa chọn khả thi nhất

해        dạng mệnh lệnh thân mật trống không của động từ “하다” (làm)


* (của cậu) + 걱정 (sự lo lắng) + -이나 (bổ sung ý nghĩa cho danh từ kết hợp cùng để làm rõ nghĩa đây là sự lựa chọn khả thi nhất) + (làm) = 니 걱정이나 해 (Lo cái thân cậu trước đi)


Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu "Lo cái thân cậu trước đi"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

니 걱정이나 해 

(ni geok-jeong-i-na hae)


* Ứng dụng mẫu câu "Lo cái thân cậu trước đi"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Nói với người bạn có thành tích luôn ở mức thấp đang mỉa mai điểm không tốt của bạn.

니 걱정이나 해.

(ni geok-jeong-i-na hae)

Lo cái thân cậu trước đi.
Đáp trả, kèm lời mắng trách đứa em trai thất nghiệp đang tỏ ý lo lắng trước động thái tìm việc làm mới của bạn.

니 걱정이나 해. 너는 언제 취직할래?

(ni geok-jeong-i-na hae. neo-neun eon-je chwi-jik-hal-lae?)

Lo cái thân em trước đi. Khi nào em mới xin được việc làm?


Lựa chọn của ban biên tập