Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Quốc hội điều trần ứng cử viên Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao vào 26/5

Write: 2021-05-18 15:08:40Update: 2021-05-19 23:47:49

Quốc hội điều trần ứng cử viên Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao vào 26/5

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc sẽ mở phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực với ứng cử viên Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Kim Oh-soo vào ngày 26/5.

Sáng ngày 18/5, Phó Đại diện tại Quốc hội của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Han Byung-do và Phó Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân Choo Kyung-ho đã họp tại Quốc hội, nhất trí về lịch trình điều trần với ứng cử viên Kim Oh-soo.

Ngoài ra, hai bên nhất trí sẽ mở phiên họp toàn thể Quốc hội vào ngày 21/5 để thông qua các dự luật dân sinh không có tranh cãi. Hai bên sẽ không tiến hành biểu quyết về việc thay thế Chủ tịch Ủy ban Pháp chế và tư pháp và các Chủ tịch Ủy ban thường trực Quốc hội còn lại, vấn đề đang còn bất đồng ý kiến lớn.

Như vậy, có khả năng Chủ tịch Ủy ban Pháp chế và tư pháp hiện nay là ông Yun Ho-jung sẽ chủ trì phiên điều trần với ứng cử viên Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao vào ngày 26/5.

Phó Đại diện đảng Dân chủ đồng hành Han Byung-do giải thích do các dự luật dân sinh cần được thông qua đang chồng chất, nên hai bên đã nhất trí thông qua các dự luật này trong phiên họp toàn thể sắp tới.

Phó Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân Choo Kyung-ho cho biết hai bên nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận về việc phân bổ vị trí Chủ tịch các Ủy ban thường trực, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Pháp chế và tư pháp. Tuy nhiên, ông Han Byung-do lại cho rằng hai bên chưa đàm phán về vị trí Chủ tịch Ủy ban Pháp chế và tư pháp, mà mới chỉ nhất trí sẽ không biểu quyết về vấn đề này trong phiên họp toàn thể ngày 21/5.

Lựa chọn của ban biên tập