Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổ chức Phụ nữ Liên hợp quốc lập Trung tâm bình đẳng giới tại Hàn Quốc

Write: 2021-06-23 15:25:47Update: 2021-06-23 15:26:17

Tổ chức Phụ nữ Liên hợp quốc lập Trung tâm bình đẳng giới tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Phụ nữ và gia đình Hàn Quốc ngày 23/6 đã ký kết biên bản ghi nhớ với Tổ chức Phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women) về việc thành lập Trung tâm bình đẳng giới (CGE) tại Hàn Quốc.

Trung tâm bình đẳng giới thuộc Tổ chức Phụ nữ Liên hợp quốc sẽ là tổ chức quốc tế liên quan tới phụ nữ đầu tiên được lập tại Hàn Quốc. Trung tâm sẽ đóng vai trò phát triển các chính sách, chế độ về bình đẳng giới tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ngoài ra, Trung tâm sẽ hỗ trợ phát triển chính sách Chính phủ cho các công chức, chuyên gia, nhà hoạt động liên quan tới chính sách bình đẳng giới, hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu về nghiên cứu, kiến thức liên quan.

Bên cạnh đó, trung tâm sẽ mời các chuyên gia, nhà hoạt động về bình đẳng giới tới Hàn Quốc để đào tạo tập huấn, dự hội thảo, phát triển các nội dung đào tạo dành cho họ. Trung tâm cũng sẽ tổ chức các hội thảo quốc tế, diễn đàn, cuộc vận động để các chuyên gia và nhà hoạt động có thể chia sẻ kinh nghiệm, thiết lập mạng lưới quan hệ xã hội, thúc đẩy giao lưu.

Tháng 11/2019, Bộ Phụ nữ và gia đình đề xuất với Tổ chức Phụ nữ Liên hợp quốc về việc lập Trung tâm bình đẳng giới tại Hàn Quốc. Sau khi ký kết biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ chính thức thảo luận về lịch trình, quy trình thành lập trung tâm.

Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình Hàn Quốc Chung Young-ai kỳ vọng việc thành lập Trung tâm bình đẳng giới tại Hàn Quốc sẽ thúc đẩy giao lưu chính sách về phụ nữ giữa các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương. Bộ sẽ tích cực hỗ trợ quá trình thành lập và điều hành trung tâm, để đóng góp vào tăng cường bình đẳng giới khu vực, như nâng cao nhân quyền phụ nữ, mở rộng sự tham gia của phụ nữ vào xã hội.

Lựa chọn của ban biên tập