Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc báo động số lao động nhóm tuổi 30 giảm liên tục 18 tháng

Write: 2021-09-23 15:58:09Update: 2021-09-23 17:39:55

Hàn Quốc báo động số lao động nhóm tuổi 30 giảm liên tục 18 tháng

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo “Xu hướng tuyển dụng tháng 8” của Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc và Cổng thông tin thống kê quốc gia (KOSIS), số lao động có việc làm ở nhóm tuổi 30 trong tháng trước đạt 5,2 triệu người, giảm 88.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, giảm 18 tháng liên tiếp từ đợt giảm 108.000 người hồi tháng 3 năm 2020.

Đặc biệt trong tháng 8, trừ nhóm 30 tuổi, lao động ở tất cả độ tuổi từ 15 đến trên 70 tuổi đều tăng. Mặt khác, trong số dân số không hoạt động kinh tế tháng 8, số người từ 30-39 tuổi “nghỉ ngơi” tăng 19.000 người lên 318.000 người, đà tăng 18 tháng liên tiếp kể từ tháng 3 năm ngoái.

Đối tượng 30 tuổi “nghỉ ngơi” đạt mức cao kỷ lục (chỉ xét riêng trong tháng 8), kể từ khi ghi chép thống kê từ năm 2003. Tỷ lệ số người “nghỉ ngơi” so với dân số nhóm 30 tuổi tăng 0,4% từ 4,2% trong năm ngoái lên 4,6% trong năm nay.

Những con số này cho thấy số lao động có việc làm ở nhóm tuổi 30 giảm không chỉ là vấn đề của cấu trúc dân số, vì ngoài lý do dân số nhóm tuổi này giảm, những người này có xu hướng rời bỏ thị trường lao động vì nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có môi trường lao động xấu đi.

Kết quả phân tích xu hướng tuyển dụng tháng 8 của Chính phủ Hàn Quốc cũng chỉ ra rằng quy mô 88.000 lao động có việc làm ở độ tuổi 30 giảm trong tháng trước vẫn thấp hơn so với mức giảm 108.000 lao động có việc làm nói chung do giảm dân số tự nhiên là 143.000 người.  

Dân số không hoạt động kinh tế là người trên 15 tuổi không có khả năng hoặc không có ý định làm việc. Trong số đó, dân số “nghỉ ngơi” là người không có nỗ lực tìm việc mặc dù không có trách nhiệm làm việc nhà hoặc nuôi dạy con cái.

Lựa chọn của ban biên tập