Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Nợ quốc gia Hàn Quốc năm 2020 tăng gần 14%

Write: 2021-04-06 12:00:52

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo quyết toán quốc gia năm 2020 công bố tại cuộc họp Nội các ngày 6/4, Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc cho biết nợ quốc gia Hàn Quốc năm 2020 là 1.985.300 tỷ won (1.765,8 tỷ USD), tăng 241.600 tỷ won (214,9 tỷ USD), tương đương 13,9% so với năm 2019 do phát hành trái phiếu Chính phủ để hỗ trợ các hoạt động tài chính như 4 gói ngân sách bổ sung khắc phục hậu quả dịch COVID-19. 

Chỉ tính riêng khoản nợ của Chính phủ trung ương và các địa phương đã là 846.900 tỷ won (753,3 tỷ USD), tăng những 123.700 tỷ won (110 tỷ USD) so với năm 2019. Đây là lần đầu tiên khoản nợ này vượt ngưỡng 800.000 tỷ won (711,5 tỷ USD).

Tỷ lệ nợ quốc gia trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là 44%, tăng 6,3% so với một năm trước.

Cán cân tài chính tổng hợp, chênh lệch giữa tổng thu và tổng chi ngân sách, ghi nhận thâm hụt 71.200 tỷ won (63,3 tỷ USD), mức thâm hụt tăng 59.200 tỷ won (52,6 tỷ USD) so với một năm trước. Tỷ lệ thâm hụt cán cân tài chính tổng hợp trên GDP đạt 3,7%, mức cao nhất kể từ sau năm 1982 (3,9%).

Cán cân quản lý tài chính, không bao gồm 4 khoản quỹ như quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm tuyển dụng, thâm hụt 112.000 tỷ won (gần 100 tỷ USD), mức thâm hụt đã tăng 57.500 tỷ won (51,3 tỷ USD) chỉ sau một năm, gấp đôi quy mô thâm hụt 54.400 tỷ won (48,3 tỷ USD) của năm 2019. Tỷ lệ thâm hụt cán cân quản lý tài chính trên GDP đạt 5,8%, mức cao kỷ lục kể từ năm 2011 khi Bộ Kế hoạch và tài chính bắt đầu quản lý thống kê qua hệ thống công bố thông tin tài chính.

Bộ Kế hoạch và tài chính chỉ ra nguyên nhân cán cân tài chính Hàn Quốc năm 2020 thâm hụt là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến hoạt động nhập khẩu thu hẹp, buộc Chính phủ tung ra các gói hỗ trợ để khắc phục khủng hoảng và khôi phục nền kinh tế.

Lựa chọn của ban biên tập