Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Thời lượng 5 phút (phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Nghe các chuyên mục

2022-05-23 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Đại học cảnh sát (13) 뭐 눈엔 뭐만 보이니까

2022-05-16 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Đại học cảnh sát (12) 아무리 그래도 그렇지

2022-05-09 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Đại học cảnh sát (11) 그게 무슨 소리야?

2022-05-02 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Đại học cảnh sát (10) 미안하지도 않냐?

2022-04-25 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Đại học cảnh sát (9) 이럴 때가 아니야

2022-04-18 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Đại học cảnh sát (8) 뭐가 걱정이야

2022-04-11 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Đại học cảnh sát (7) 하는 거 봐서

2022-04-04 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Đại học cảnh sát (6) 뭐 내가 틀린 말 했어?

2022-03-28 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Đại học cảnh sát (5) 살살 해

2022-03-21 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Đại học cảnh sát (4) 말 바꾸기 없다