Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Giai điệu bạn bè

Thời lượng 30 phút (phát sóng vào thứ Bảy)

Ca khúc yêu cầu

Necessary girl

2021-10-05

Lê Nguyễn Hà Anh

Mình muốn đề cử bài Neccessary Girl của The Ocean Blue.