Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tình hình dịch COVID-19 tại Hàn Quốc

Tính đến 2021.08.01. 00:00:00 (KST)

Số ca nhiễm
(mới)

1.442

Số ca nhiễm
(lũy kế)

199.787

Số ca tử vong
(lũy kế)

2.098

Tình hình tiêm chủng vắc-xin

Tính đến 2021.08.01. 00:00:00 (KST)

Mũi 1

19.444.120 (37,87 %)

Mũi 2

7.145.922 (13,92 %)

Biểu đồ và thống kê

COVID-19 Video

COVID-19 Video

close button

#Tin tức mới nhất về dịch COVID-19

Tin tức