Nghe Menu Nghe nội dung

Học tiếng Hàn

Cuộc đời hoàng kim (1) 웬일이래?

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2019-03-18

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần

웬일이래? (Chuyện gì vậy?)

[Wuen-i-ri-re]


Phân tích

Câu hỏi bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy một việc gì đó một cách thân mật. 

              gì, nào

일              việc

-(이)래      đuôi câu hỏi dùng trong văn nói, khi thể hiện sự ngạc nhiên

* 웬 (gì) + 일 (việc) + đuôi câu hỏi -(이)래 = 웬일이래? (Chuyện gì vậy?)

 

Cách diễn đạt

* Cách nói “Chuyện gì vậy?” ở các dạng kính ngữ

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật
웬일이래? / 웬일이야?
Kính trọng thân mật
웬일이에요?
Kính trọng
웬일이십니까?


* Một số cách nói tương tự với “웬일이래?”-“Chuyện gì vậy?”

Mẫu câu
Ý nghĩa
어찌된 일이래?
Chuyện gì vậy?
무슨 일이래?
뭔 일이래?


* Áp dụng cách nói “Chuyện gì vậy?” trong giao tiếp

Ví dụ
Ý nghĩa
팀장님, 오늘 웬일이래?
Trưởng phòng hôm nay sao vậy nhỉ?
어찌된 일이야?

Chuyện gì vậy?

Tình huống: thấy bạn xuất hiện đột ngột trước nhà với vẻ mặt thất thểu

어머 무슨 일이래?

Ôi trời, chuyện gì vậy?

Tình huống: thấy mọi thứ xáo trộn khi trở về nhà


* Các từ kết hợp với “”-“gì”

Ví dụ
Ý nghĩa

웬일

- 웬일로 여기 왔어요?

Việc gì? (thái độ ngạc nhiên)

- Anh đến đây có chuyện gì vậy?

웬 날벼락이야?
Gì mà xui xẻo thế này?

웬 떡이야?

Sao may mắn vậy?


Lựa chọn của ban biên tập