Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Dịch vụ RSS

Dịch vụ RSS

Dịch vụ RSS là gì?

RSS (Really Simple Syndication) là định dạng dữ liệu dựa theo chuẩn XML được sử dụng để chia sẻ và phổ cập nội dung Web. Thông qua dịch vụ này, quý vị và các bạn có thể dễ dàng cập nhật các tin tức từ KBS WORLD RADIO.

Tin tức và các chuyên mục trên website của KBS WORLD RADIO sẽ liên tục được cập nhật qua chương trình đọc RSS. Quý vị và các bạn chỉ cần đăng ký địa chỉ RSS tại danh sách dịch vụ RSS của KBS WORLD RADIO.

Với chương trình đọc RSS, các bạn có thể nhấn chuột vào tiêu đề của 1 tin để đọc phần tóm tắt hoặc xem toàn bộ nội dung tin.

Cách sử dụng

  • Tải phần mềm RSS vào máy tính
  • Copy đường dẫn (URL) tương ứng với địa chỉ RSS ưa thích.
  • Dán URL vào chương trình đọc RSS.

Danh mục dịch vụ RSS của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS WORLD RADIO

Tin tức Bản tin hàng ngày http://world.kbs.co.kr/rss/rss_news.htm?lang=v RSS
Chính trị http://world.kbs.co.kr/rss/rss_news.htm?lang=v&id=Po RSS
Kinh tế http://world.kbs.co.kr/rss/rss_news.htm?lang=v&id=Ec RSS
Quan hệ liên Triều http://world.kbs.co.kr/rss/rss_news.htm?lang=v&id=IK RSS
Quốc tế http://world.kbs.co.kr/rss/rss_news.htm?lang=v&id=In RSS
Văn hoá http://world.kbs.co.kr/rss/rss_news.htm?lang=v&id=Dm RSS
Trong nước http://world.kbs.co.kr/rss/rss_news.htm?lang=v&id=Cu RSS
Khoa học http://world.kbs.co.kr/rss/rss_news.htm?lang=v&id=Sc RSS
Thể thao http://world.kbs.co.kr/rss/rss_news.htm?lang=v&id=Sp RSS
Tin giải trí http://world.kbs.co.kr/rss/rss_enternews.htm?lang=v RSS
Về chúng tôi
Về KBS WORLD Radio
Liên hệ
Thông báo chung
Bảng thông báo
Hình thức nghe đài
Nội dung phát sóng
Lịch phát sóng
Giờ & Tần số
Sóng ngắn
Tần số FM/AM và vệ tinh
Internet
Kong
Nghe các chuyên mục
Mobile Applications
Podcasts
Flipboard
Dịch vụ RSS
Tương tác
Connect
@KBSWorldRadioKpop