Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hệ thống quản lý thông tin cá nhân

Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS WORLD Radio luôn coi trọng thông tin cá nhân của người sử dụng và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan trong việc thúc đẩy sử dụng và bảo mật thông tin. Đài xin thông báo cho người dùng được biết những thông tin cá nhân cung cấp đang được sử dụng vào mục đích gì và dưới hình thức như thế nào. Đài luôn nỗ lực hết sức để bảo vệ một cách tích cực những thông tin cá nhân của người dùng.
Hệ thống xử lý thông tin cá nhân này được áp dụng cho mọi trang web mà Đài đang điều hành. Trong trường hợp trang web nào đó có quy định riêng thì sẽ áp dụng thêm. Đài có thể thay đổi quy tắc xử lý thông tin cá nhân mà không cần thông báo. Do vậy, rất mong người dùng thường xuyên kiểm tra thông tin trên trang web.
Hệ thống xử lý thông tin cá nhân này được áp dụng từ ngày 1 tháng 11 năm 2012.

 

1. Những hạng mục thông tin cá nhân được thu thập
Đài đang thu thập thông tin cá nhân với những hạng mục sau:
A. Hạng mục thu thập:
Tên, e-mail, số chứng minh thư, số bí mật khi đăng bài, giới tính, tuổi, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, địa chỉ, số liên lạc (số điện thoại bàn, điện thoại di động, số fax), nghề nghiệp
B. Những thông tin có thể tự động được thu thập thêm trong quá trình sử dụng dịch vụ như thông tin IP truy cập, tập tin cookie, loại trình duyệt, hệ thông điều hành (OS), địa chỉ IP, thời gian truy cập, đăng nhập
C. Phương pháp thu thập thông tin cá nhân: mẫu văn bản, e-mail, fax, khi sử dụng dịch vụ trang web

 

2. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân
Công ty sử dụng những thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp chỉ vào những mục đích sau:
A. Cung cấp dịch vụ trang web
Ghi chép việc sử dụng dịch vụ và xác nhận cá nhân, ghi chép việc sử dụng có tính tiêu cực nhằm cung cấp dịch vụ trang web một cách chính đáng và thuận lợi
B. Sự kiện và quảng bá
Cung cấp thông tin mang tính quảng bá, sự kiện và tạo cơ hội tham gia, cung cấp dịch vụ theo đặc điểm dân số và xác nhận tính hiệu quả dịch vụ, tìm hiểu mật độ truy cập và thống kê việc sử dụng dịch vụ của người dùng
C. Báo cáo tình trạng thu nhận tín hiệu
Tìm hiểu tình hình thu nhận tín hiệu của người dùng trên toàn thế giới, với những môi trường thu nhận khác nhau, từ đó cải thiện tình hình và nâng cao chất lượng dịch vụ
D. Mục đích khác
Thu thập thông tin cá nhân cho mục đích thông tin cần thiết theo quy định và dịch vụ của Đài

 

3. Thời gian sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân
Theo nguyên tắc, Đài phải hủy bỏ ngay lập tức thông tin cá nhân của người dùng sau khi đã đạt mục đích thu thập và sử dụng. Tuy nhiên, những thông tin sau đây sẽ được lưu trữ trong thời gian nhất định với mục đích sau:
A. Lưu trữ thông tin theo thông lệ nội bộ của Công ty
ㅇ Hạng mục: ghi chép việc sử dụng có tính tiêu cực
Căn cứ: bảo quản dữ liệu chứng cứ về người sử dụng nội dung có tính tiêu cực và ngăn chặn sự gây rối loạn trong việc sử dụng dịch vụ
Thời gian: 1 năm
B. Lưu trữ thông tin theo pháp lệnh liên quan
Trong trường hợp phải lưu trữ theo quy định luật liên quan, Đài lưu trữ thông tin thành viên trong thời gian được quy định trong luật. Trong trường hợp này, Đài chỉ sử dụng thông tin vào mục đích lưu trữ và thời gian lưu trữ như sau:
ㅇ Hạng mục: ghi chép việc xác nhận bản thân
Căn cứ: quy định luật liên quan đến việc xúc tiến sử dụng mạng thông tin và bảo mật thông tin
Thời gian: 6 tháng
ㅇ Hạng mục: ghi chép việc truy cập trang web
Căn cứ: Luật bảo mật thông tin
Thời gian: 3 tháng

 

4. Phương pháp và trình tự hủy bỏ thông tin cá nhân
Theo nguyên tắc, Đài hủy bỏ ngay lập tức những thông tin liên quan sau khi đã đạt mục tiêu thu thập và sử dụng. Phương pháp và trình tự hủy bỏ thông tin cá nhân như sau:
A. Các bước hủy bỏ:
ㅇ Chuyển thông tin được người dùng đăng nhập vào dữ liệu riêng (hoặc hòm tài liệu riêng trong trường hợp là giấy tờ), lưu trữ trong một thời gian nhất định theo thông lệ nội bộ hoặc luật liên quan (tham khảo Điều khoản 3. Thời gian sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân) rồi hủy bỏ.
ㅇ Nếu không phải trường hợp cần tuân theo quy định luật pháp, thông tin cá nhân không được sử dụng ngoài mục đích lưu trữ.
B. Phương pháp hủy bỏ
ㅇ Đối với thông tin cá nhân được lưu trữ dưới dạng tệp tin điện tử, hủy bỏ bằng phương pháp kỹ thuật không thể khôi phục ghi chép.
ㅇ Đối với thông tin cá nhân dạng giấy tờ, hủy bỏ bằng cách đốt hoặc nghiền nát

 

5. Cung cấp thông tin cá nhân
Theo nguyên tắc, Đài không cung cấp thông tin cá nhân của người dùng ra bên ngoài, ngoại trừ các trường hợp sau:
A. Có sự đồng ý của người dùng
B. Căn cứ theo quy định luật pháp hoặc có yêu cầu từ phía cơ quan điều tra, tuân thủ theo các bước và phương pháp được quy định trong luật với mục đích liên quan

 

6. Quyền lợi của người sử dụng và người đại diện hợp pháp 
A. Người dùng và người đại diện hợp pháp có thể yêu cầu sửa đổi, xóa bỏ về lỗi thông tin cá nhân và kiểm tra thông tin của mình hoặc trẻ dưới 14 tuổi.
B. Trong trường hợp người dùng yêu cầu sửa đổi về lỗi thông tin cá nhân, Đài sẽ không sử dụng hoặc cung cấp thông tin của người đó cho đến khi thông tin được hoàn tất.
C. Đối với những thông tin cá nhân được xóa bỏ theo yêu cầu của người dùng hoặc người đại diện hợp Công ty sẽ xử lý theo những gì ghi trong Điều khoản 3. Thời gian sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân, ngoài ra, không xem và sử dụng vào mục đích khác.

 

7. Hạng mục liên quan đến việc cài đặt, điều hành và từ chối chức năng tự động thu thập thông tin cá nhân
Đài điều hành các tập tin cookie, chức năng lưu trữ và hiển thị liên tục về những thông tin của người dùng. Cookie là một lượng nhỏ thông tin mà máy chủ điều hành trang web KBS WORLD Radio gửi đến trình duyệt của người dùng và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của người dùng. Công ty sử dụng các tập tin cookie cho mục đích sau:
A. Mục đích sử dụng cookie:
Phân tích mức độ hoặc thời gian truy cập của người dùng, truy tìm dấu tích và tìm hiểu lĩnh vực quan tâm, sở thích của người dùng, phát hiện số lần truy cập và mức độ tham gia các sự kiện của người dùng để từ đó cung cấp dịch vụ phù hợp với mỗi cá nhân.
B. Từ chối cài đặt cookie:
Người dùng có quyền lựa chọn việc cài đặt cookie. Theo đó, người dùng có thể cho phép toàn bộ các tập tin cookie, xác nhận mỗi khi cookie lưu trữ hoặc từ chối lưu trữ toàn bộ cookie bằng cách cài đặt các lựa chọn trên trình duyệt trang web. Tuy nhiên, người dùng có thể gặp khó khăn khi sử dụng một vài dịch vụ nếu từ chối cài đặt cookie.

 

8. Biện pháp bảo mật về kỹ thuật, quản lý đối với thông tin cá nhân
Đài đang tăng cường các biện pháp bảo mật về quản lý, kỹ thuật để đảm bảo tính ổn định, giúp các thông tin cá nhân của người dùng không bị thất lạc, đánh cắp, rò rỉ, sai lệch hoặc hư hỏng.
A. Mã hóa thông tin cá nhân
Số bí mật của người dùng được mã hóa và lưu trữ, quản lý nên không ai có thể biết ngoài bản thân người dùng. Thêm vào đó, các dữ liệu quan trọng được bảo mật bằng chức năng riêng như mã hóa tập tin và dữ liệu truyền tải.
B. Biện pháp kỹ thuật nhằm đối phó nạn tấn công mạng (hacking)
Đài đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn việc thông tin cá nhân của người dùng bị rò rỉ hoặc phá hoại do virus máy tính hay hacking.
Đài sử dụng bức tường lửa (firewall) để giúp thông tin không bị xâm nhập, đồng thời truyền tải thông tin một cách an toàn trên mạng thông qua việc mã hóa.
Bên cạnh đó, Đài nỗ lực cài đặt mọi thiết bị kỹ thuật để có thể đảm bảo tính bảo mật bằng các hệ thống khác như sử dụng hệ thống ngăn chặn xâm nhập để khống chế sự tiếp cận tự do từ bên ngoài ở những khu vực cần thiết.
C. Giới hạn việc tiếp cận hệ thống xử lý thông tin cá nhân
Công ty thiết lập tiêu chuẩn về việc cung cấp, thay đổi hoặc hủy bỏ quyền tiếp cận đối với hệ thống dữ liệu, vốn được xây dựng một cách quy củ để xử lý thông tin cá nhân, các quy định về chu kỳ thay đổi, cách lập số bí mật, đồng thời thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát sự tiếp cận những thông tin cá nhân khác.
D. Đào tạo nhân viên xử lý thông tin cá nhân
Đài giới hạn số nhân viên chuyên trách việc xử lý thông tin cá nhân, thực hiện đào tạo định kỳ về nhiệm vụ bảo mật thông tin, kỹ thuật bảo mật mới, đồng thời thực hiện biện pháp quản lý như cung cấp số bí mật riêng rồi kiểm soát quyền tiếp cận của nhân viên chuyên trách.
E. Quản lý số bí mật cá nhân
Đài không chịu trách nhiệm về những vấn đề nảy sinh do tính nguy hiểm vốn có của mạng lưới internet, hay do sự không chú ý của người dùng làm thông tin bị rò rỉ. Do vậy, rất mong người dùng có ý thức giữ gìn thông tin cá nhân và đặc biệt lưu ý không để lộ thông tin khi truy cập mạng tại các phòng internet công cộng.

 

9. Những điều khoản khác liên quan đến việc bảo mật thông tin cá nhân được áp dụng theo Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Đài phát thanh truyền hình Hàn Quốc KBS

 

10. Dịch vụ dân sự liên quan đến thông tin cá nhân
Đài bảo mật thông tin cá nhân của người dùng và chỉ định bộ phận liên quan để giải quyết những thắc mắc của khách hàng.
Người dùng có thể sử dụng dịch vụ của Đài và khai báo mọi vấn đề liên quan về việc bảo mật thông tin cá nhân với bộ phận phụ trách. Công ty sẽ trả lời nhanh chóng và đầy đủ về các điều khoản khai báo của người dùng.
ㅇ Bộ phận phụ trách: Nhóm internet Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS WORLD Radio
ㅇ E-mail : rki@kbs.co.kr 
Trong trường hợp cần tư vấn hoặc khai báo về việc xâm phạm thông tin cá nhân, người dùng có thể nhận được sự giúp đỡ tại các cơ quan sau:
1. Trung tâm khai báo xâm phạm thông tin cá nhân http://privacy.kisa.or.kr 
2. Ủy ban chứng thực bảo mật thông tin http://www.eprivacy.or.kr 
3. Nhóm điều tra tội phạm mạng thuộc Viện kiểm sát http://www.spo.go.kr 
4. Trung tâm đối phó khủng bố mạng thuộc Tổng cục cảnh sát quốc gia http://www.ctrc.go.kr

Về chúng tôi
Về KBS WORLD Radio
Liên hệ
Thông báo chung
Bảng thông báo
Hình thức nghe đài
Nội dung phát sóng
Lịch phát sóng
Giờ & Tần số
Sóng ngắn
Tần số FM/AM và vệ tinh
Internet
Kong
Nghe các chuyên mục
Mobile Applications
Podcasts
Flipboard
Dịch vụ RSS
Tương tác
Connect
@KBSWorldRadioKpop