Nghe Menu Nghe nội dung

About us Xem tất cả

KBS WORLD Radio

Các chương trình phát thanh bằng 11 thứ tiếng

Chương trình - Cửa sổ Hàn Quốc mở ra thế giới

Thông qua tin tức và chuyên mục trên các lĩnh vực chính trị, xã hội và văn hóa, KBS WORLD Radio mang lại một bức tranh đa dạng của xã hội Hàn Quốc cho quý vị thính giả và các bạn.

Lịch phát sóng l Giờ & Tần số

Thông báo

About us
Về KBS WORLD Radio
Liên hệ
Thông báo chung
Bảng thông báo
Hình thức nghe đài
Nội dung phát sóng
Lịch phát sóng
Giờ & Tần số
Sóng ngắn
Local FM/AM & Satellite
Internet
Kong
Nghe các chuyên mục
Mobile Applications
Podcasts
Flipboard
Dịch vụ RSS
Tương tác
Connect
@KBSWorldRadioKpop