Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Bác sĩ trại giam (2) 여전하구나.

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2021-12-06

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần

여전하구나 (Vẫn vậy nhỉ)

[yeo-jeon-ha-gu-na]


Phân tích

Câu nói thể hiện hình ảnh hoặc trạng thái trước đây vẫn không thay đổi dù trải qua thời gian ở dạng thân mật trống không


여전하다    vẫn như xưa

-구나    đuôi câu cảm thán ở dạng thân mật


* 여전하다 (vẫn như xưa) + -구나 (đuôi câu cảm thán) = 여전하구나 (Vẫn như xưa nhỉ)


Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu "Vẫn vậy nhỉ"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không여전하구나 (yeo-jeon-ha-gu-na)
Thân mật kính trọng

여전하군요 (yeo-jeon-ha-gun-yo)

여전하네요 (yeo-jeon-ha-ne-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Vẫn vậy nhỉ"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Chào đáp lại rằng đối phương vẫn tuyệt như xưa khi được chào hỏi.

너 멋있는 건 여전하구나.

(neo meo-sin-neun-geon yeo-jeon-ha-gu-na)

Anh vẫn tuyệt vời như xưa nhỉ.
Khi nói dù Hà Nội đã thay đổi nhiều nhưng hương vị món phở đang ăn vẫn như xưa.

그래도 이 집 쌀국수 맛은 여전하네요.

(geu-rae-do i jip ssal-guk-su ma-seun yeo-jeon-ha-ne-yo)

Dù vậy thì hương vị phở của quán này vẫn vậy nhỉ.


Lựa chọn của ban biên tập