Nghe Menu Nghe nội dung

Trong nước

Gần 90% hộ dân Hàn Quốc đã nhận khoản hỗ trợ khẩn cấp khắc phục dịch COVID-19

Write: 2020-05-22 15:36:16Update: 2020-05-22 16:19:22

Gần 90% hộ dân Hàn Quốc đã nhận khoản hỗ trợ khẩn cấp khắc phục dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 22/5 cho biết từ ngày 4 đến 21/5, Chính phủ đã chi trả gói hỗ trợ khẩn cấp khắc phục dịch COVID-19 cho 19,21 triệu hộ dân với tổng số tiền 12.106,8 tỷ won (9,78 tỷ USD). 

Như vậy, 85% gói hỗ trợ khẩn cấp đã được chuyển đến người dân, số hộ thụ hưởng cũng đạt 88,5% trong tổng số dự kiến.

Ngày 4/5, Chính phủ đã hỗ trợ tiền mặt cho nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội, đến ngày 11/5 bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký hỗ trợ từ các đối tượng còn lại.

Về hình thức nhận tiền, 13,79 triệu hộ dân (63,5%) đăng ký nhận qua thẻ tín dụng với tổng số tiền 9.111,5 tỷ won (7,35 tỷ USD). 2,86 triệu hộ (13,2%) đăng ký nhận tiền mặt, 1,5 triệu hộ nhận qua thẻ trả trước, 1,05 triệu hộ nhận phiếu mua hàng tại địa phương.

Ngoài ra, người dân cũng có thể đến văn phòng chính quyền địa phương cư trú để trực tiếp đăng ký nhận hỗ trợ.

Lựa chọn của ban biên tập