Nghe Menu Nghe nội dung

Quan hệ liên Triều

Bắc Triều Tiên cảnh giác trước sự xâm nhập của văn hóa bên ngoài

Write: 2021-02-22 14:28:01Update: 2021-02-22 14:28:19

Bắc Triều Tiên cảnh giác trước sự xâm nhập của văn hóa bên ngoài

Photo : YONHAP News

Bắc Triều Tiên đang liên tục kêu gọi người dân có tinh thần tuân thủ pháp luật, cảnh giác với sự xâm nhập của văn hóa bên ngoài. 

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 21/2 đăng bài xã luận, nhấn mạnh công cuộc xây dựng kỷ cương tuân thủ pháp luật toàn xã hội chính là cuộc đấu tranh sống còn để bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, gìn giữ vận mệnh cho thế hệ mai sau.

Các thế lực phản động đế quốc đang kiên trì đeo bám âm mưu phá hoại chế độ chủ nghĩa xã hội từ bên trong, để gieo rắc văn hóa tư tưởng giai cấp tư sản đã thối nát.

Bài báo nhấn mạnh nếu chức năng kiểm soát pháp luật của quốc gia bị suy yếu, ý thức tuân thủ pháp luật của người dân kém đi, thì người dân sẽ bị đắm chìm trong tư tưởng và lối sống khác thường được truyền bá bởi các thế lực đế quốc. Bài báo lo ngại sẽ xuất hiện các hiện tượng phi chủ nghĩa xã hội, phản chủ nghĩa xã hội, khiến nền móng tư tưởng chủ nghĩa xã hội bị lung lay.

Tháng 12 năm ngoái, Bắc Triều Tiên đã lập mới "Luật bài trừ văn hóa tư tưởng phản động", trong đó nâng mức phạt tối đa với người phát tán video từ Hàn Quốc lên mức tử hình.

Tại Hội nghị toàn thể đảng Lao động kéo dài 4 ngày từ ngày 8/2, miền Bắc đã tập trung nhấn mạnh về việc đẩy cao cuộc đấu tranh toàn xã hội chống lại các hiện tượng phản xã hội chủ nghĩa, phi xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un tuyên bố sẽ lập ra bộ chỉ huy liên kết giữa trung ương và địa phương để ngăn chặn các hiện tượng này.

Lựa chọn của ban biên tập