Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Các địa phương khắc phục lệnh hành chính về việc bắt buộc lao động người nước ngoài xét nghiệm COVID-19

Write: 2021-11-30 14:33:52Update: 2021-11-30 15:31:23

Các địa phương khắc phục lệnh hành chính về việc bắt buộc lao động người nước ngoài xét nghiệm COVID-19

Photo : YONHAP News

Chính quyền các địa phương Hàn Quốc đã đồng ý thực hiện theo khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền quốc gia về việc dừng lệnh hành chính bắt buộc lao động người nước ngoài phải tiến hành xét nghiệm COVID-19. 

Vào tháng 3 năm nay, Ủy ban nhân quyền quốc gia Hàn Quốc đã khuyến nghị Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố dừng lệnh hành chính phân biệt đối xử với người nước ngoài.

Sau đó, các tỉnh thành đã rút lại lệnh hành chính, hoặc điều chỉnh không "bắt buộc" mà chỉ "khuyến nghị", và đổi đối tượng áp dụng từ "lao động người nước ngoài" thành "công dân Hàn Quốc và nước ngoài tại cùng một cơ sở làm việc". Tuy nhiên, riêng Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương vẫn chưa phúc đáp về kế hoạch thực hiện theo khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền quốc gia.

Ủy ban nhân quyền giải thích sự nỗ lực của cơ quan phòng dịch là điều dễ hiểu, nhưng việc phân loại riêng một nhóm người nhất định mà không có lý do hợp lý ngược lại có thể khiến nhóm đối tượng đó không tích cực tuân thủ các quy trình phòng dịch, lan rộng tâm lý thù ghét, phân biệt với người ngước ngoài.

Lựa chọn của ban biên tập