Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Tỷ lệ nợ quá hạn tại các ngân hàng Hàn Quốc tăng 0,01%

Write: 2022-01-13 17:03:24Update: 2022-01-13 17:18:29

Tỷ lệ nợ quá hạn tại các ngân hàng Hàn Quốc tăng 0,01%

Photo : YONHAP News

Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) ngày 13/1 cho biết tính đến cuối tháng 11 năm 2021, tỷ lệ nợ quá hạn hơn một tháng đối với các khoản vay bằng đồng won tại các ngân hàng trong nước là 0,25%, tăng 0,01% so với một tháng trước đó.

Trong tháng 11 năm ngoái, quy mô nợ quá hạn phát sinh mới là 900 tỷ won (757,32 triệu USD), tương tự tháng 10; quy mô nợ quá hạn phải thu là 700 tỷ won (589 tỷ won), tăng 100 tỷ won (84,15 triệu USD) so với một tháng trước.

Tỷ lệ nợ hộ gia đình quá hạn vay đến cuối tháng 11 là 0,18%, tăng 0,01% so với tháng 10. Trong đó, tỷ lệ khoản vay thế chấp nhà quá hạn là 0,11%, tương tự một tháng trước. Tỷ lệ nợ hộ gia đình quá hạn không bao gồm khoản vay thế chấp nhà và vay tín dụng là 0,36%, tăng 0,03% so với tháng 10.

Tỷ lệ khoản vay doanh nghiệp quá hạn là 0,31%, tăng 0,01%; khoản vay tập đoàn lớn quá hạn là 0,24%, giảm 0,01%; khoản vay cho doanh nghiệp vừa và nhỏ là 0,33%, tăng 0,01%.

Lựa chọn của ban biên tập