Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Ấn định mức lương tối thiểu năm 2023 là 9.620 won/giờ

Write: 2022-06-30 11:47:29Update: 2022-06-30 18:46:54

Photo : YONHAP News

Ủy ban lương tối thiểu Hàn Quốc đêm ngày 29/6 đã mở cuộc họp toàn thể, ấn định lương tối thiểu năm 2023 là 9.620 won (7,4 USD)/giờ. Nếu tính theo tháng thì lương tối thiểu là 2.010.580 won (1.546 USD), tăng 5% so với năm nay.

Trong suốt cuộc họp, giới lao động và doanh nghiệp không thu hẹp được bất đồng ý kiến, nên tới 10 giờ đêm cùng ngày, các ủy viên công ích đã đề xuất biểu quyết mức lương tối thiểu theo giờ là 9.620 won.

4 ủy viên đại diện người lao động thuộc Tổng liên đoàn lao động Dân chủ và toàn bộ 9 ủy viên đại diện doanh nghiệp đã rời cuộc họp để phản đối phương án này. Tuy nhiên, do các ủy viên đại diện doanh nghiệp rời khỏi cuộc họp sau khi tuyên bố biểu quyết, nên được coi là đã từ bỏ quyền bỏ phiếu.

Kết quả là có 12 người bỏ phiếu tán thành, 10 người bỏ phiếu trắng và 1 người phản đối.

Tỷ lệ tăng 5% thấp hơn mức tăng hai con số năm 2018 và 2019, nhưng cao hơn mức tăng 2,9% và 1,5% của năm 2020 và năm ngoái.

Các ủy viên công ích giải thích đã lấy mức dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm nay là 2,7% cộng với tỷ lệ lạm phát dự báo là 4,5%, trừ đi mức tăng số lao động có việc làm là 2,2%, để đưa ra mức tăng lương 5%.

Một ủy viên giải thích tỷ lệ lạm phát đã được cân nhắc như một yếu tố quan trọng khi quyết định về mức tăng lương tối thiểu, nhằm đảm bảo sinh kế thực chất cho người dân.

Trước một số ý kiến cho rằng Ủy ban lương tối thiểu đã ra quyết định vội vàng nhằm giữ đúng thời hạn quy định pháp luật, một cán bộ của ủy ban cho biết không nên trì hoãn ra quyết định lương tối thiểu, gây rủi ro tới nền kinh tế.

Cả giới lao động và doanh nghiệp đều phản đối quyết liệt phương án này.

Giới lao động chỉ trích mức tăng 5% là không phù hợp xét tới tình hình giá cả dự báo sẽ còn tăng cao hơn nữa trong thời gian tới, tình trạng bất bình đẳng và phân hóa trong xã hội sẽ còn trầm trọng hơn. Giới doanh nghiệp thì cho rằng tiểu thương và doanh nghiệp vừa và nhỏ đã đạt tới giới hạn về năng lực chi trả, do mọi chi phí đều tăng cao, nên sẽ khó cáng đáng được mức tăng trên.

Sau thời gian lấy ý kiến của giới chủ và người lao động, lương tối thiểu năm sau sẽ được đăng công báo cho tới ngày 5/8 và có hiệu lực từ ngày 1/1 năm sau.

Lựa chọn của ban biên tập