Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

43% cử tri ủng hộ công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol

Write: 2022-07-01 15:22:14Update: 2022-07-01 15:28:06

43% cử tri ủng hộ công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 1/7 công bố kết quả thăm dò ý kiến với 1.000 người trên 18 tuổi toàn quốc, tiến hành từ ngày 28-30/6.  

Kết quả khảo sát cho biết có 43% ý kiến đánh giá Tổng thống Yoon Suk-yeol đang làm tốt công tác điều hành quốc gia, 42% cho rằng Tổng thống làm chưa tốt. 

Tỷ lệ ủng hộ công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon từng đạt 53% trong cuộc khảo sát ba tuần trước, sau đó đã giảm xuống 49% cách đây hai tuần, và 47% cách đây một tuần. Như vậy là trong 4 tuần, tỷ lệ người dân đánh giá tích cực công tác điều hành quốc gia của Tổng thống đã giảm tới 10%. Trong khi đó, ý kiến đánh giá tiêu cực lại liên tục tăng, từ 33% cách đây ba tuần thành 42% trong tuần này.

80% cử tri ủng hộ đảng Sức mạnh quốc dân, 71% cử tri theo khuynh hướng bảo thủ, và 68% cử tri trên 70 tuổi đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống. Ngược lại, 74% cử tri ủng hộ đảng đối lập Dân chủ đồng hành, 77% cử tri theo khuynh hướng tiến bộ, 60% cử tri độ tuổi 40 đánh giá Tổng thống làm chưa tốt.

Trong số các cử tri đánh giá tích cực, 6% cử tri lựa chọn lý do là sự quyết đoán, năng lực xúc tiến các bài toán chính sách và tính nhẫn nại của Tổng thống, 5% đánh giá tốt công tác điều hành của Tổng thống ở lĩnh vực an ninh, quốc phòng, 5% chọn lý do Tổng thống tích cực trao đổi và giao tiếp.

Trong số các ý kiến đánh giá tiêu cực, 18% chọn lý do về nhân sự, 10% cho rằng Tổng thống chưa chăm lo kinh tế, dân sinh, 7% đánh giá Tổng thống độc đoán, 6% chọn lý do Tổng thống thiếu hoặc không có kinh nghiệm, tư chất cần thiết.

Mặt khác, tỷ lệ ủng hộ đảng Sức mạnh quốc dân đạt 40%, giảm 2% so với tuần trước, trong khi đảng Dân chủ đồng hành giữ nguyên tỷ lệ 28%. Tỷ lệ ủng hộ đảng Công lý là 6%. 25% trả lời không ủng hộ đảng nào.

Kết quả thăm dò lần này có độ tin cậy đạt 95%, sai số trong phạm vi ±3,1%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).

Lựa chọn của ban biên tập