Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Khối Nhà nước cắt giảm được hơn 30% khí nhà kính trong năm 2021

Write: 2022-11-23 15:05:47Update: 2022-11-23 15:06:01

Khối Nhà nước cắt giảm được hơn 30% khí nhà kính trong năm 2021

Photo : Getty Images Bank

Theo tài liệu của Bộ Môi trường Hàn Quốc công bố ngày 23/11, trong năm ngoái, 777 cơ quan Nhà nước thuộc đối tượng quản lý về mục tiêu cắt giảm khí nhà kính đã phát thải 3,75 triệu tấn khí nhà kính, giảm 30,4% so với tiêu chuẩn phát thải 5,39 triệu tấn. Tỷ lệ trên thấp hơn 0,1% so với tỷ lệ cắt giảm trong năm 2020 là 30,3%.

Trong đó, tỷ lệ cắt giảm khí nhà kính ở các doanh nghiệp Nhà nước là cao nhất (37,1%), rồi đến chính quyền địa phương (35,7%), các đại học công lập (30,5%) và các cơ quan Nhà nước (29,8%).

Theo hình thức, có 610.000 tấn khí nhà kính được cắt giảm bằng cách tu sửa lại tòa nhà, 340.000 tấn giảm nhờ việc sử dụng thiết bị hiệu suất cao, 280.000 tấn được cắt giảm nhờ việc sử dụng năng lượng tái tạo, và 130.000 tấn giảm là nhờ thay thế đổi sang sử dụng xe ô tô thân thiện môi trường.

Lựa chọn của ban biên tập