Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Seoul thực hiện dự án khảo sát gia đình bị ly tán tại Bắc Mỹ

Write: 2023-05-26 11:25:43Update: 2023-05-26 17:00:16

Seoul thực hiện dự án khảo sát gia đình bị ly tán tại Bắc Mỹ

Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 26/5 đã bắt đầu thực hiện "Dự án khảo sát gia đình bị ly tán tại khu vực Bắc Mỹ" cho đến tháng 11 năm nay.

Đây là dự án bắt đầu từ năm 2021, nhằm xác nhận tình hình của các gia đình người gốc Hàn bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) và đang sinh sống tại Mỹ và Canada, được tách ra khỏi cuộc thăm dò gia đình ly tán thực hiện 5 năm một lần.

Tuy nhiên, dự án này vẫn còn nhiều vấn đề về tính chính xác của cơ sở dữ liệu như thiếu sót hoặc có lỗi sai, do sự bất cập trong quá trình quảng bá tại nước ngoài và hạn chế trong phương thức khảo sát qua điện thoại.

Quan chức Bộ Thống nhất giải thích mục đích của dự án này là cập nhật dữ liệu cũ về gia đình bị ly tán tại nước ngoài và tìm ra thêm các gia đình khác bị bỏ sót trong lần khảo sát vào năm 2021, thông qua việc tích cực quảng bá tại các nước và thực hiện phỏng vấn sâu.

Tính đến tháng 4, số người sống tại Mỹ đăng ký tìm gia đình bị ly tán là 792 người, tại Canada là 29 người.

Bộ Thống nhất có kế hoạch sẽ xem xét việc mở rộng ra các khu vực khác sau khi tiến hành khảo sát trước tại khu vực Bắc Mỹ.

Lựa chọn của ban biên tập