Nghe Menu Nghe nội dung

Chính trị

Chính phủ trực tiếp phụ trách dự án hỗ trợ nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến từ năm 2021

Write: 2020-09-28 14:02:28

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định từ năm 2021 sẽ trực tiếp phụ trách dự án hỗ trợ nạn nhân bị ép mua vui cho binh lính Nhật thời chiến. 

Từ trước đến nay, Chính phủ vẫn hỗ trợ các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến thông qua quyên góp tiền cho tổ chức tư nhân Hội đồng khắc ghi chính nghĩa. Các dự án được Chính phủ hỗ trợ chủ yếu là chăm sóc sức khỏe và y tế, nhà ở và đời sống hàng ngày cho các cụ bà nạn nhân.

Tuy nhiên thời gian qua, Hội đồng khắc ghi chính nghĩa đã liên tiếp vấp phải các nghi vấn về gian lận sổ sách tài chính, khiến Chính phủ phải quyết định trực tiếp hỗ trợ các nạn nhân kể từ năm sau.

Theo đó, Bộ Phụ nữ và gia đình sẽ chỉ định các công chức chuyên trách ở từng khu vực địa phương, đến thăm các nạn nhân để thu thập tình hình nhằm đưa ra các chính sách hỗ trợ phù hợp.

Tuy nhiên, Chính phủ giải thích dự án hỗ trợ điều trị sức khỏe do Hội đồng khắc khi chính nghĩa phụ trách năm nay đang nằm trong nội dung khởi tố của Viện Kiểm sát, nên khó có thể hủy bỏ dự án này.

Nhằm ổn định cuộc sống cho các nạn nhân, Chính phủ cũng quyết định chi trả tiền hỗ trợ như mức trước đây, nhưng sẽ rà soát nghiêm ngặt công tác thực hiện. Các nạn nhân sẽ được nhận trợ cấp theo tháng thay vì nửa quý như trước. Tiền hỗ trợ sẽ được chi trả sau khi xác nhận tính hợp lý của nội dung sử dụng.

Một số ý kiến bày tỏ lo ngại Chính phủ đảm nhận lại dự án đã giao cho tư nhân thực hiện từ trước đến nay có thể dẫn đến nhiều vấn đề như thiếu nhân lực.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đang yêu cầu Hội đồng về vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép mua vui cho binh lính Nhật trong Thế chiến II (tổ chức tiền thân của Hội đồng khắc ghi chính nghĩa) làm sáng tỏ các dự án đã thực hiện từ trước đến nay.

Lựa chọn của ban biên tập