Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc chia sẻ với Việt Nam về kinh nghiệm vận hành chế độ chứng minh thư

Write: 2022-06-27 15:09:46Update: 2022-06-27 15:10:01

Hàn Quốc chia sẻ với Việt Nam về kinh nghiệm vận hành chế độ chứng minh thư

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 27/6 công bố về việc chia sẻ kinh nghiệm vận hành chế độ chứng minh thư cho phái đoàn của Bộ Công an Việt Nam. 

Phái đoàn Việt Nam gồm 19 người do Cục trưởng Hồ sơ nghiệp vụ Tô Văn Huệ dẫn đầu cùng 16 công chức khác thuộc Bộ Công an Việt Nam, và ba đại diện doanh nghiệp liên quan, bắt đầu thăm Hàn Quốc từ ngày 27/6 tới ngày 1/7.

Bộ Hành chính và an toàn dự kiến sẽ chia sẻ kinh nghiệm của Hàn Quốc về chế độ chứng minh thư, việc bảo hộ thông tin cá nhân liên quan tới chứng minh thư, chức năng bảo mật của chứng minh thư, các ví dụ về dịch vụ công trên nền tảng chứng minh thư của Hàn Quốc.

Việt Nam xây dựng cơ sở dữ liệu dân số từ năm 2022-2025, áp dụng căn cước công dân điện tử, định danh và xác thực điện tử, đặt mục tiêu phát triển các dịch vụ công trực tuyến.

Để làm được điều này, tháng 1 năm nay, Bộ Công an Việt Nam đã bắt tay vào đề án nghiên cứu xây dựng Cơ sở dữ liệu điện tử quốc gia về dân cư. Sau đó, Việt Nam quan tâm tới chế độ chứng minh thư của Hàn Quốc và đã đề nghị Bộ Hành chính và an toàn tổ chức chuyến thăm này.

Bộ Hành chính và an toàn cũng hỗ trợ cho 6 cơ quan hữu quan về nghiệp vụ căn cước công dân của Việt Nam có chuyến thăm thực tế tại Hàn Quốc, như trực tiếp tới các trung tâm hỗ trợ hành chính ở mỗi địa phương, hay Cơ quan tài nguyên thông tin quốc gia, Viện nghiên cứu và phát triển thông tin khu vực Hàn Quốc để học hỏi về quá trình vận hành hệ thống chứng minh thư.

Lựa chọn của ban biên tập