Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Âm điệu ngàn xưa

Thời lượng 15 phút (phát sóng vào thứ Năm)

Nghe các chuyên mục

2023-03-23 (T5)

Âm điệu ngàn xưa

Âm nhạc truyền thống vùng Namdo thuộc các tỉnh Bắc Jeolla Hàn Quốc